Kościół Świętej Trójcy

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Matka Boża Pocieszenia
koronowana
29 sierpnia 1999 roku

Diecezja Kaliska

Obraz MB

Lutogniew jest starą, bo liczącą ponad 750 lat wioską nieopodal Krotoszyna, przy trasie Krotoszyn – Rawicz, oddaloną o 30 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Wieś należała najpierw do rodu Doliwów, następnie Rozdrażewskich i Potockich. W czasie zaborów znajdowała się na terenie Prus, a po powstaniu wielkopolskim wróciła do Polski.
Katolicka parafia istniała w Lutogniewie prawdopodobnie już w XIII wieku. Wtedy też zbudowano tam pierwszy drewniany kościół pw. Świętej Trójcy. W tym kościele znalazł się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia, jednak kiedy, w jaki sposób i skąd tam trafił – nie wiadomo. Ślady kultu Matki Bożej w tym miejscu pochodzą z XVII wieku, gdyż od tego czasu istniało w Lutogniewie Bractwo pw. Najświętszej Marii Panny Pocieszenia. Kult nie ograniczał się wyłącznie do członków bractwa, o czym świadczą niezliczone wota. W XIX wieku zezwolono na sprzedaż części z nich, aby uzyskać fundusze dla kościoła. Wiele wotów zrabowano w czasie II wojny, ale w lutogniewskiej świątyni jest ich znowu bardzo dużo, co oznacza, że kult Maryi jest w tym miejscu nadal żywy.
Obraz pochodzi prawdopodobnie z początku XVI wieku. Został namalowany przez nieznanego artystę na desce o wymiarach 68 × 94 cm. W 1683 roku, co potwierdza dokument wizytacyjny archidiakona śremskiego ks. Ignacego Gnińskiego, wizerunek Maryi z Dzieciątkiem znajdował się już w głównym ołtarzu drewnianego kościoła. Przyjmuje się jednak, że był tam dużo wcześniej. W XIX wieku obraz przeniesiono do nowej, murowanej świątyni, zbudowanej w stylu późnoklasycznym. Zachował się dokument z 1742 roku, w którym obraz Matki Bożej nazywano imago gratiosa, czyli obrazem łaskawym, co w późniejszych dokumentach potwierdzano wielokrotnie.

Lutogniew_03.jpg
Lutogniew_06.jpg
Lutogniew_02.jpg
Lutogniew_04.jpg
Lutogniew_05.jpg
Lutogniew_07.jpg
Lutogniew_01.jpg